ivanapaunovic.com
Executive coaching
OLI metod je integrativni koučing i psihoterapijski pravac sa bazičnom psihodinamskom orijentacijom. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja iz četiri psihoanalitičke psihologije – Psih…