ivanapaunovic.com
Veštine komunikacije
“Veštine komunikacije”- Kraljevo -OLI integrativni psihodinamski metod .Akreditovan program edukacije- Srpsko lekarsko društvo Realizatori: Biljana Petrović i Ivana Paunović Značaj kon…