ivanapaunovic.com
O.L.I psihodinamski trening veština komunikacije
– instruktorski kurs Vodi do zvanja certifikovanog “O.L.I. trenera veština komunikacije”