ivanapaunovic.com
“Pokreti koji pričaju priču”
Iskustvena radionica: Pokreti koji pričaju priču Neverbalna komunikacija i odnosi sa drugima