ivanapaunovic.com
“Neverbalna komunikacija i govor tela”
Iskustvena radionica: Neverbalna komunikacija i govor tela Razvijanje veština neverbalne komunikacije