ivanapaunovic.com
“Asertivna komunikacija”
Iskustvena radionica: „Asertivna komunikacija“