ivanapaunovic.com
“Komunikacija sa „teškim“ ljudima”
Iskustvena radionica: Komunikacija sa „teškim“ ljudima Stilovi komunikacije- razumevanje i usklaÄ‘ivanje