ivanapaunovic.com
Izbegavajući tip ličnosti u ljubavi i radu
Autor teksta: Ivana Paunovic, OLI psihoterapeut