itsjmlife.com
Mga Pagbasa ngayong Hulyo 9, 2019 (Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon)
UNANG PAGBASA Genesis 32, 22-32 Pagbasa mula sa aklat ng Genesis Noong mga araw na iyon, gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak a…