itsakerhetsbolaget.se
Välkommen till gratis IT-säkerhetsutbildning för privatpersoner
IT-haveriet på Transportstyrelsen har visat att många personer inte har tillräcklig kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet. Vi på IT-Säkerhetsbolaget har utbildat över 2000 personer inom detta område. Många privatpersoner saknar dock tillräckliga kunskaper i dessa frågor. Vi kommer därför att hålla en grundutbildning för dig som privatperson. Utbildningen är till för dig, oavsett ålder, om du arbetar,