itsakerhetsbolaget.se
Styrkan av ett riskbaserat arbetssätt och ett årshjul som Dataskyddombud
Snart 18 månader har gått sedan GDPR infördes och många projekt har övergått i löpande förvaltning. De som blivit tillsatta som Dataskyddsombud har börjat hitta sina roller, men är det tydligt hur man ska arbeta i rollen och vad som ska uträttas i det dagliga arbetet? I min roll som utbildningsledare på Sveriges mest ambitiösa utbildning