itrade.gov.il
Việt Nam tham dự Hội nghị và triển lãm Cybertech toàn cầu tại Israel
Cybertech là một trong những sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực an ninh mạng được tổ chức lần lượt hàng năm tại các nước có ngành công nghệ thông tin phát triển trên thế giới và một số khu vực như Hoa Kỳ (New York), Israel,