italkitbamitbach.wordpress.com
מועדי קורסים לאיטלקית מחזור סתיו 2015
מועדי קורסים לאיטלקית הבאים בכרמיאל: קורסים מחזור סתיו 2015 .במרכז ללימודי איטלקית "אוצר מילים" ניתנים שיעורים בקבוצות ופרטיים בכרמיאל ודרך אינטרנט…