isroi.com
Buku Fosfor, Peranan dan Penggunaannya dalam Bidang Pertanian
Salah satu buku yang membahas tentang fosfat dengan cukup lengkap. Buku diterbitkan oleh PT Petrokimia Gresik dan Badan Litbang Pertanian RI tahun 1991.