isroi.com
Kenapa kita mesti membaca doa ketika masuk WC atau toilet
Dalam agama Islam disunnahkan untuk selalu berdoa ketika akan melakukan semua aktifitas. Minimal membaca basmallah. Termasuk ketika kita akan masuk WC atau toliet untuk membuang hajat kecil atau ha…