ismayilvaliyev.com
Vərdişlər + X(lər) = Həyat və Karyeradakı (Uğurlu və Uğursuz) Nəticələr! (1)
Yəqin razılaşarsınız ki, günlərimizin çox böyük hissəsini biz yox, vərdişlərimiz idarə edir. Hər halda bu məşhur “ilk olaraq insan vərdişlərini formalaşdırır, yaradır, daha sonra isə bu vərdişləri …