ismayilvaliyev.com
TƏNBƏLLİK, BAŞLAYA BİLMƏMƏK və BUNLARIN ÇARƏSİ
Ən böyük tənbəllik hər halda böyük işlərə başlamaq istəyəndə yaşadığımız tənbəllikdir. Çox düşünür, oxuyur, araşdırırıq. Ancaq heç cür başlaya bilmirik. Bəzən də başlayırıq, lakin bir yerdən sonra …