ismayilvaliyev.com
Niyə facebook, linkedin, hangout və messengersiz yaşayıram?
2. Bu miqdar və keyfiyyətdə bir FOKUSLAŞMA nəticəsində aldığın nəticələri potensialının azlığınıa, yetərsizliyinə bağlamaq, bununla əlaqələndirmək və nəticə olaraq da, VİZYONUNU, xəyallarını aşındı…