ismailimail.blog
Qasida: Ali Goyam Ali Joyam | NsN Production
Ali Goyam Ali Joyam || Qasida || Ali Goyam Ali Joyam, Persian Qasida sung by Hina Karim, talented singer of Karachi, Pakistan Jamat. Re Arranged By: Nizar – NsN Production Vocals: Hina Karim …