islamkitasemua.wordpress.com
Insyaa-aLLAAH :)
“إِنْشَاءَ اللّه” “insyaAllah”.. Seringkah Anda mengucapkannya? Apa yang Anda maksudkan setiap kali mengucapkannya? Terkadang, “insyaAllah” digunakan untuk menya…