islamkitasemua.wordpress.com
Prof. Azyumardi: Pendidikan Islam di IAIN adalah “Islam Liberal”
Selasa, 25 Januari 2011 Oleh: Dr. Adian Husaini “Sebagai lembaga akademik, kendati IAIN terbatas memberikan pendidikan Islam kepada mahasiswanya, tetapi Islam yang diajarkan adalah Islam yang liber…