islamkitasemua.wordpress.com
Rizqi Barokah
“Doakan saya mendapat rezeki yang banyak ya Bulik..” Bukan banyak! tapi yang terpenting, barokah Nak..” Meski rezekimu banyak kalau tidak barokah..percuma saja. Tidak ada ketenangan hidup, masalah …