islam4universe.wordpress.com
Tagalog(Philippines) Library
Tagalog(Philippines) Library Filipino Language quran sa Filipino sa Wika Islamic University Of Al Madinah Al Munawwarah | Language: Filipino | Format: PDF | Pages: 1086 | Size: 29 MB The Qur’an (”Q…