iskramagazine.wordpress.com
YURDUN ADINI UCALDANLAR. GÜNƏŞ XUDAVERDİYEVA.
Xudaverdiyeva Günəş Məmməd qızı 1941-ci il 1 yanvarda Ağstafa rayonu Qıraq Kəsəmən kəndində anadan olmuşdur.