iskramagazine.wordpress.com
TELERADİO İSTEHSALAT BİRLİYİNDƏ QİYAM AB-HAVASI
Teymur Məmmədzadə Nazirlik hansı marağa görə susur? Qəzetimizin 16, 23, 30 avqust və 20 sentyabr tarixlərində Teleradio İstehsalat Birliyində baş verən qanunsuzluqlar, birliyin baş direktoru Əflat…