iskramagazine.wordpress.com
ABİD ŞƏRİFOVUN QARDAŞI OĞLU TELERADİO İSTEHSALAT BİRLİYİNİ ŞƏXSİ MÜLKİ HESAB EDİR
Teymur Birlikdə çalışan elektromexanik Teymur Məmmədzadə haqqını tələb etdiyinə görə direktorun təzyiqləri ilə üz-üzə qalıb T. Məmmədzadənin Prezident Aparatına ünvanladığı şikayət məktubları karu…