iskramagazine.wordpress.com
ƏRƏNLƏR SƏRVƏTİ
Firudin Gilar Bəg Cənnət haqqında həqiqətlər və onun vərəsəliklə verilməsi Cənnət nədir, harada və necə yaranmışdır? Biz bu cənnətə düşə biləcəyikmi? Bu haqda məlumatları hardan öyrənmək olar və s.…