iskramagazine.wordpress.com
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KADIN
Dr. Muharrem Kaya Türk Halk Anlatılarında Kadın, Toplumbilim Türk mitolojisinin hem inanç hem de uygulama yönünü yaşatan şamanların kadın ve erkeklikle ilgili çeşitli sembolleri bir arada ku…