iskramagazine.wordpress.com
BƏDİYYAT USTALIĞINA YİYƏLƏNMƏMİŞDƏN QABAQ İNTİRİQA USTALIĞINA YİYƏLƏNİRLƏR
İnam ATA Ehkama uyan ədəbiyyatda insan həyatı çox vaxt istehsalatla eyniləşdirilir; az qala tarla insanı, zavod insanı, sex insanı yaranır. Süjet istehsalatlaşır, bədii problem istehsalatlaşır, mün…