iskramagazine.wordpress.com
İRAN TÜRKİYENİ TEHDİD EDİR
Mehran Baharlı Fars İran İslam Cumhuriyeti son dönemde Türkiye’ni tehdid étmeye başlamışdır. Türkiye’nin Suriye’ye vérdiyi zererden dolayı cezalandırılması gerekdiyini söyleyir, Suriye’den sonra sı…