iskramagazine.wordpress.com
ABDULLA ŞAİQİN «ARAZDAN TURANA» ŞEİRİ:
Faiq Ələkbərov …Gülümsərkən ağzından güllər saçan o gözəl Şimdi ağlar, gözündən inci damlar. Xain əl Girmiş məsum qoynuna, yaralayır köksünü, İnlər: Yoxmu Turanda qurtaracaq ər bəni? Nərdə o …