iskramagazine.wordpress.com
TARİXDƏKİ RUS – OSMANLI SAVAŞMALARI…
Rmil Cəbrayıl Rus-Osmanlı savaşları I Dünya müharibəsi dönəminədək olan dünya düzəninin formalaşmasında əsas amillərdən olub. Doğrudur, rusların türklərlə ilk mütəşəkkil təmasları IX əsrdən etibarə…