iskramagazine.wordpress.com
ŞÜUBİYƏNİN TƏBRİZİ İŞĞAL ETMƏSİ
Güntay Gəncalp (Cavanşir) Şüubiyənin Təbrizi İşğal Etməsi Uzun Həsən və Sultan Yaqub dönəmində dövlət katibliyi etmiş və daha sonra iqtidar savaşlarına qatılıb yenildiyi üçün Əlvənd bəy Bayındırdan…