iskramagazine.wordpress.com
SURİYE TÜRKLERİNİN HAKLARININ GARİNTİYE ALINMASI GÜNDEME GETRİLMELİDİR -YENİRTİ
Mehran Baharlı Azerbaycan ve Suriye Türkleri Siyasi bakımdan Suriye Türkleri Osmanlı Türkü olmalarına karşın, dil ve soy bakımından daha çok Güney Azerbaycan ve İranda yaşayan Türk halkına yakındır…