isitha.wordpress.com
සදා කාලික නොවූ ලෝකයෙ සදා කාලීක ප්‍රේමයක් ……
සදා කාලික නොවූ ලෝකේ.. සදා කාලික ප්‍රේමයක්, සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා.. ගෙවූ කාලය සිහිනයක් මගේ දුක දැක ඔබේ දෙනයන උපන් කඳුලින් සේදිලා…. ඔබේ වත නොව ඔබේ හදවත පුරා සඳ සේ පෑදිලා….. සදා කාලික නොව…