isitha.wordpress.com
ආදරෙයි මා ආදරෙයි දම්මි තවමත් ආදරෙයි – ගොලු හදවත
නුහුරු නුපුරුදු රහස පිළිබඳ මිහිර ආදරයයි කියා …. // පවුරු බැඳ ගෙන සිතක වැජඹුනු රසවතී නෑ කොයි ගියා … // ආදරෙයි මම ආදරෙයි … // දම්මි තවමත් ආදරෙයි මහා පියකරු සිහින සිතුවමි මතුකලා රසබර…