isenpai.jp
Yuki Kawauchi: công chức Nhật kiêm dị nhân Marathon
Chiến thắng của Yuki Kawauchi, một công chức nhà nước, tại Boston Marathon 2018 đã gây sốc cho các nhà nghiên cứu, nhưng với hàng triệu người hâm mộ bộ…