isenpai.jp
Văn hóa văn phòng Nhật gây trở ngại việc thu hút nhân tài ngoại quốc
Những nhân tài người nước ngoài háo hức được làm việc tại các công ty Nhật, nhưng văn hóa văn phòng trầm lặng là một trở ngại lớn. Ảnh: Các…