isenpai.jp
Uniqlo tìm kiếm nhân tài người Việt cho vị trí quản lý sản xuất
Uniqlo Production Management Candidate UNIQLO là nhãn hiệu hàng đầu của tập đoàn FAST RETAILING, công ty bán lẻ hàng đầu trên toàn cầu của Nhật Bản. Trong ngành bán…