isenpai.jp
Toyota giúp tăng hiệu suất phân bón bằng cảm biến quang học
Tập đoàn Toyota bắt đầu thử nghiệm dịch vụ phân tích đất nông nghiệp bằng cảm biến quang học, giúp nông dân phân phối phân bón một cách hiệu quả…