isenpai.jp
Tổng kết sự kiện cuộc thi hùng biện Việt Nhật lần thứ Ba
Ngày Chủ nhật 9/12 vừa qua tại Hội trường Đại học Osaka đã diễn ra Cuộc thi Hùng biện Việt Nhật lần thứ 3, được đồng tổ chức bởi Hội…