isenpai.jp
Tìm hiểu về tiền Nhật Bản (phần 2: tiền giấy)
Bộ Tài chính đã ban hành cả tiền giấy yên lẫn sên (hiện giờ đã không còn tồn tại) vào thị trường vào năm 1869, nhưng những đồng yên lưu…