isenpai.jp
Thủ tục bốc thăm nhà chính phủ ở Nhật
Mỗi năm tại các quận, thành phố sẽ có thông báo nhận đơn xin thuê nhà chính phủ cho người dân, đây là hệ thống nhà ở do chính phủ…