isenpai.jp
Tản bộ giữa cung đường tuyết ở Tateyama Kurobe
Đây là con đường nối giữa 2 tỉnh Toyama và Nagano mang tên Tateyama Kurobe Alpine Route. Vào giữa đông, tuyến đường bị tuyết phủ đầy, nhưng từ mùa Xuân…