isenpai.jp
Tác phong khi đi phỏng vấn xin việc ở Nhật
Khi tiếp xúc với người đi làm (社会人), trong cuộc sống của sinh viên đại học, nhiều người thường không nhận ra những tác phong mà một người đi làm…