isenpai.jp
“Shūkatsu”: Sinh viên Nhật tìm việc như thế nào?
Shūshoku katsudō (hoạt động tìm kiếm việc làm của các sinh viên Nhật Bản), gọi tắt là shūkatsu, là hoạt động tuyển dụng của các tập đoàn lớn được tổ…