isenpai.jp
Quy tắc khi trao đổi danh thiếp ở Nhật
Ở Nhật danh thiếp là 1 vật vô cùng quan trọng. Bạn có thể thấy người ta trao đổi danh thiếp ở mọi cuộc họp với thái độ trân trọng như…