isenpai.jp
Pikachu Outbreak 2019, bạn đã biết chưa?
Nếu bạn là fan của Pokemon thì Lễ hội nào ở Nhật Bản là điều khiến bạn mong chờ nhất? Câu trả lời chắc chắn là Lễ hội Pokemon rồi,…