isenpai.jp
Phương pháp giảm cân của người Nhật
Bạn có biết tỉ lệ người bị thừa cân béo phì tại Việt Nam là 16.3% trong khi đó, tỉ lệ này ở Nhật Bản chỉ chiếm 3.5%. Tại sao…