isenpai.jp
Phòng chống côn trùng vào mùa hè ở Nhật Bản
Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước sạch sẽ. Tuy nhiên, vào mùa hè, với tính chất nóng và độ ẩm cực cao chính là điều kiện…